Dlaczego warto mierzyć realizację usługi merchandisingowej?

Ponieważ płacisz za nią mierzalną kwotą pieniędzy.
Umówiłaś (umówiłeś) się na wykonanie usługi, której zakres zapewne (mam nadzieję) został określony w umowie, np: miejsca w których ta usługa ma być realizowana, okres w jakim ma być realizowana, być może został wskazany dzień tygodnia jej realizacji. Ba, niektórzy posuwają się do tego że wskazują ile godzin ma trwać wykonywanie usługi we wskazanej lokalizacji i wskazanym dniu. Być może wskazałeś ile i jakie zadania mają zostać wykonane przy poszczególnych wizytach.
Jeśli powyższe punkty nie zostały określone, a umowa ogranicza się wyłącznie do podania budżetu (złotówkowego lub ilościowego - liczby godzin) to zastanów się jak będziesz mógł sprawdzić czy jest ona realizowana. (I nie mów że usługa jest realizowana bo dostajesz faktury do zapłacenia z agencji, w dodatku na kwoty równe budżetowi ;)

Podstawowe parametry realizacji usługi merchandisingowej (KPI)

  1. Miejsce realizacji usługi (np: Auchan Janki)
  2. Okres w jakim usługa ma być realizowana (np od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019)
  3. Harmonogram realizacji usługi w danym miejscu (np: każdy wtorek 2 godz. i każdy piątek 4 godz. w Auchan Janki)
  4. Pracownik odpowiedzialny za obsługę lokalizacji w danym okresie
  5. Liczba zadań do zrealizowania w lokalizacji podczas każdej wizyty (Jedno zadanie - wyłożenie towaru we wtorki i dwa zadania - wyłożenie towaru i skontrolowanie terminów ważności produktów w piątki)
  6. Sposób (jakość) realizowanych zadań podczas każdej wizyty (zdjęcie półki po wizycie we wtorki, zdjęcie półki po wizycie i raport krótkich terminów przydatności towarów w piątki)